Ρύθμιση Χρεών - Οφειλών Συνδρομών για τα μέλη της Π.Ε.Α. - Επανεγγραφή

Θέμα: «Ρύθμιση Χρεών - Οφειλών Συνδρομών για τα μέλη της Π.Ε.Α. - Επανεγγραφή»

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της  Πανελλήνιας Ένωσης Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α.) σε συνέχεια σχετικής απόφασης (θέμα 2ον/αρ. πρακτ.7/6-11-2020) και ύστερα από την συνολική εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης του συλλόγου αποφάσισε να επικοινωνήσει με τα μέλη και τους ενδιαφερόμενους προς εγγραφή, εγγράφως ή με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ώστε να εκθέσει την δυσχερή  θέση που βρίσκεται ο σύλλογός μας, αλλά και τα μέλη του Δ.Σ. προσωπικά (λόγω των πόρων και του χρόνου που διαθέτουμε) εξαιτίας της μη καταβολής των οφειλόμενων συνδρομών.

Συγκεκριμένα ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1.Το ταμείο του συλλόγου μέχρι και  τον Νοέμβριο του 2020 διαθέτει 1.380 ευρώ. Το ποσό αυτό προέρχεται από συνδρομές 50 ατόμων και δωρεές μελών  (περίπου 880 ευρώ), καθώς και την έκτακτη δωρεά περίπου 500 ευρώ εις μνήμην της μητέρας της Αντιπροέδρου της Π.Ε.Α. Τα έσοδα από συνδρομές προέκυψαν λόγω της διενέργειας των αρχαιρεσιών της Π.Ε.Α. (άνοιξη 2020), όπου προσήλθαν μέλη να ψηφίσουν, καταβάλλοντας και παλαιότερες συνδρομές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ταμείου, κάθε έτος συνδρομή καταβάλουν περίπου 17 έως 25 μέλη, από ένα σύνολο 120 περίπου ατόμων που είναι οικονομικά ενεργοί κατά τα τελευταία 5 έτη (από το 2015).

2.Η Π.Ε.Α. από το 1992 ήταν Δόκιμο Μέλος και από το 1994 (Παρίσι) έγινε Τακτικό Μέλος της Retina International – Παγκόσμια Ένωση Αμφιβληστροειδούς, συμμετέχοντας συνεχώς και αδιάλειπτα στα Συνέδρια, στις Γενικές Συνελεύσεις και σε άλλες δράσεις της Παγκόσμιας Ένωσης έως το 2016 (Taiwan). Η συσσώρευση οφειλών για τις συνδρομές της προς την R.I.,ανήλθαν το 2018 σε 3.000 ευρώ περίπου, λόγω αδυναμίας συλλογής των πόρων από συνδρομές μελών.

Το Δ.Σ. βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση και ζήτησε από τη Γ.Σ. της Retina International (Φεβρουάριος 2018, Νέα Ζηλανδία) τη μετάβαση της Π.Ε.Α.  από Τακτικό σε Δόκιμο μέλος αυτής, μετά από 24 χρόνια συνεπούς παρουσίας, καθώς και τη διαγραφή των σχετικών οφειλών.

Έτσι από το 2018, βρισκόμαστε στο καθεστώς του δόκιμου μέλους που είχαμε το 1992, δεν καταβάλουμε συνδρομή, δεν έχουμε τα ισότιμα δικαιώματα με άλλα 45 κράτη - μέλη, αλλά μόνο λαμβάνουμε  ηλεκτρονική ενημέρωση για διάφορα τρέχοντα θέματα.

3.Το περιοδικό Επαφή που εξέδιδε η Π.Ε.Α. από το 1994, αρχικώς τέσσερις και αργότερα δύο φορές το χρόνο, σταμάτησε πλέον να εκδίδεται το 2015, δεδομένου ότι για 500 περίπου περιοδικά ανά τεύχος, προέκυπτε κόστος περίπου 5.000 ευρώ ετησίως.

Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στην διακοπή της τακτικής ενημέρωσης των ασθενών μελών μας για διάφορα επιστημονικά θέματα και το Δ.Σ. επιδιώκει να αναπτύξει ένα ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, που θα αποστέλλεται στα e-mail των μελών της Π.Ε.Α. και φορέων. 

4.Η Π.Ε.Α. από το 2000 έως το 2018 διατηρούσε τρία μικρά γραφεία στον 2ο όροφο, Βερανζέρου 14, που ενοικίαζε από το ΚΕΑΤ με συμβολικό ενοίκιο συνολικά 75 ευρώ το μήνα. Από το 2018 διατηρεί ένα γραφείο, μειώνοντας το κόστος ενοικίου και λειτουργικών εξόδων που δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ ετησίως συνολικά.

5.Καταβολή συνδρομών στην Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων – Σπανίων Νοσημάτων Παθήσεων» (Ε.Ο.Σ. –Σ ΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.) και στο Κέντρο Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος 200 ευρώ ετησίως.

6.Τα τελευταία 5 έτη, λόγω της οικονομικής δυσχέρειας της Π.Ε.Α. δεν έχουμε τη δυνατότητα να απασχολήσουμε εργαζόμενο για γραμματειακή υποστήριξη, να εκδώσουμε νέα ενημερωτικά έντυπα, να οργανώσουμε ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις – συναντήσεις των μελών και γενικώς να αναπτύξουμε μία εξωστρέφεια, που πάντα ο σύλλογος μας καλλιεργούσε και διενεργούσε με επιτυχία, γεγονός που τον έκανε γνωστό στον χώρο των Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και ευρύτερα της Αναπηρίας.

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι, η Π.Ε.Α. λόγω της δραματικής μείωσης των εσόδων της από την μη καταβολή των οφειλόμενων συνδρομών των μελών της, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία 6-7 έτη, έχει συρρικνώσει σημαντικά τη διεθνή της συνεργασία, τη διοικητική και οργανωτική της λειτουργία, την  ανάπτυξη δράσεων προβολής, ενημέρωσης και επικοινωνίας με τα μέλη, ενώ παράλληλα έχει περιοριστεί στη σύνταξη υπομνημάτων προς φορείς για διάφορα επείγοντα θέματα και στην εξυπηρέτηση των ασθενών με τηλεφωνική ενημέρωση και συμβουλευτική. 

Ο Σύλλογος  μας με τα 500 περίπου μέλη που έχει και με συνδρομή ύψους 30 ευρώ το έτος μπορεί να έχει προϋπολογισμό 15.000 ευρώ κατ΄ έτος όσα περίπου χρειάζονται για την αξιοπρεπή λειτουργία του, σύμφωνα με το έργο που είχε και επιθυμεί να αναπτύξει.

Η Π.Ε.Α. δεν είναι μόνο τα 7 μέλη του Δ.Σ. και οι 10 άνθρωποι που κατά καιρούς μας βοηθούν και τα 100 μέλη που καταβάλουν τις συνδρομές τους τα τελευταία έτη. Είναι αναγκαία η συνεισφορά όλων, όχι μόνο με την κάλυψη της συνδρομής αλλά και με την παρουσία τους στις διάφορες εκδηλώσεις που οργανώνουμε και στις οποίες προβάλλουμε το έργο μας.

Σας καλούμε όλους να τονώσετε το ηθικό σας, να αγωνιστείτε μαζί μας για να διατηρήσουμε όσα κατακτήσαμε και πετύχαμε, αλλά και για να πορευθούμε δυναμικά, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και τα προβλήματα που επέρχονται λόγω της έγκρισης κάποιων και έλευσης νέων θεραπειών, π.χ. Μητρώα καταγραφής ασθενών, Κέντρα Αναφοράς - Εμπειρογνωμοσύνης, Επανεγγραφή στην Retina International και συμμετοχή ασθενών σε Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Έρευνες, κάλυψη του κόστους των νέων θεραπειών που είναι ακριβές, από τον ΕΟΠΥΥ, ενημέρωση με κάθε τρόπο και μέσο του πληθυσμού για πρόληψη και προσέγγιση των νέων θεραπειών κλπ.

Επίσης, παράλληλα το Δ.Σ. θα επιχειρήσει  να  προσεγγίσει  φορείς, ιδρύματα, υπουργεία, εταιρείες, για χρηματοδότηση των δράσεών μας σε κάθε επίπεδο (αυτό απαιτεί προετοιμασία φακέλου για στοχευμένες παρεμβάσεις).

Ο Σύλλογός μας έχει στρατηγικούς στόχους, έχει αξιόλογους συνεργάτες, γνωρίζει τις άμεσες και μακροπρόθεσμες ενέργειες που απαιτούνται για την επίλυση των προβλημάτων μας. Αυτό που περιμένει είναι η δική σας βοήθεια και συμμετοχή στη συνεισφορά.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, το Δ.Σ. της Π.Ε.Α. με απόφαση του, επέλεξε να προχωρήσει για πέμπτη φορά (1997, 2000, 2007, 2011) σε ρύθμιση των οφειλόμενων συνδρομών, για   την περίοδο από την ίδρυση του έως και το 2018 για τα μέλη του συλλόγου, προκειμένου να διαμορφώσει το επικαιροποιημένο  μητρώο μελών.

Ευρισκόμενοι για 5η φορά σε δύσκολη θέση απέναντι στα μέλη του Συλλόγου, που τυπικά και ουσιαστικά συνεισφέρουν με τη συνδρομή τους, αποφασίσαμε, με μοναδικό κίνητρο την ανάγκη της συνοχής, της αλληλεγγύης, της ενημέρωσης και υποστήριξης όλων των μελών της Π.Ε.Α., να προχωρήσουμε στην ακόλουθη ρύθμιση: 

α)  Όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της Π.Ε.Α. που οφείλουν συνδρομές έως και το 2018, καλούνται να επανεγγραφούν με δήλωση τους στο σύλλογο, καταβάλλοντας τις συνδρομές των δύο τελευταίων ετών, δηλαδή 2019 και 2020 που ανέρχονται στο ποσό των 60 ευρώ.

β)  Καλούνται τα μέλη που οφείλουν τα δύο έτη 2019 και 2020, να καταβάλουν το συντομότερο την οφειλή τους, δηλαδή 60 ευρώ.

γ)  Καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη που έχουν επικοινωνήσει με την Π.Ε.Α. να εγγραφούν στο σύλλογο, καταβάλλοντας την συνδρομή του 2021 και την εφ’ άπαξ συμμετοχή εγγραφής, ύψους 36 ευρώ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Για τις περιπτώσεις επανεγγραφής (α) και νέας εγγραφής (γ), πέρα από την καταβολή των συνδρομών στο λογαριασμό της Π.Ε.Α., οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν συμπληρωμένη την αίτηση μέλους που επισυνάπτεται, συμπληρώνοντας και  την διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (email) για να καταστεί δυνατή η άμεση ενημέρωση και επικοινωνία.

Οι αιτήσεις μέλους αποστέλλονται:

•Ταχυδρομικώς στην Τ.Θ. 8159, Τ.Κ.10210, Αθήνα.

•Ηλεκτρονικώς στο email: pea@retina.gr

•Τηλεφωνική συμπλήρωση αίτησης στο τηλ.: 210-5238389.

Οι συνδρομές μπορούν να καταβληθούν:

•με προσυνεννόηση στα γραφεία του Συλλόγου, Βερανζέρου 14, 2ος όροφος, Ομόνοια 

•με Ταχυδρομική Επιταγή στην Τ.Θ.8159, Τ.Κ.10210, Αθήνα.

•με κατάθεση στον λογαριασμό της Π.Ε.Α. στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, GR98 0110 0400 0000 0404 8317 640.

Πληροφορίες:

Τηλ.: 210 5238389 (γραφείο Π.Ε.Α.) ή/και στον Στρατή Χατζηχαραλάμπους (Πρόεδρο) 6972-550577 (κιν.) 

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ενισχύσετε τον σύλλογο στην παρούσα δύσκολη οικονομική κατάσταση που παρουσιάζει είτε με προσωπικές σας δωρεές, ή με την ανεύρεση άλλων δωρητών, συγγενών, φίλων, εταιρειών, κλπ.

Ελπίζουμε στην άμεση εγρήγορση, υποστήριξη και ανταπόκρισή σας.

Το Δ.Σ. της Π.Ε.Α. εύχεται σε όλους ενόψει των εορτών, Χρόνια Πολλά με υγεία, ασφάλεια, δύναμη, υπομονή και αντοχή για την διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας στην προσωπική και οικογενειακή σας ζωή, αλλά και αισιοδοξία, ελπίδα, αφθονία θετικών συναισθημάτων και ενέργειας, για ένα πιο δυναμικό και ευτυχισμένο νέο έτος.

ΕΠΙΣΥΝΆΠΤΕΤΑΙ:

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΩΝ

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. 

 

Κατηγορίες Νέων: