Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Α., Σάββατο 8 Ιουνίου 2019, στο Κ.Ε.Α.Τ.

Αθήνα, 16/05/2019

Αρ. πρωτ.: 30/002

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Καλούνται τα τακτικά μέλη της Π.Ε.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ισχύοντος καταστατικού, τo Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 και ώρα 9:00 π.μ. στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), Ελευθερίου Βενιζέλου 210 Καλλιθέα αίθουσα εκδηλώσεων ισόγειο), στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2019.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

  1. Διοικητικός Απολογισμός  2018έως Μάϊος 2019
  2. Οικονομικός Απολογισμός 2018
  3. Ενημέρωση για την Ε.Ο.Σ. - ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ
  4. Προγραμματισμός μελλοντικών συνεργασιών και εκδηλώσεων

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σύμφωνα με το Καταστατικό, κατά τη Γενική Συνέλευση πρέπει να παρίστανται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της Π.Ε.Α. (των όσων έχουν καταβάλει συνδρομή για το 2018, ώστε να υπάρξει απαρτία και σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό, η Γενική Συνέλευση διεξάγεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες χωρίς να απαιτείται πρόσκληση και απαρτία.

Για το λόγο αυτόν, ορίζεται ημερομηνία πρώτης συνάντησης για την διενέργεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΤΓΣ) το Σάββατο 1 Ιουνίου 2019  και σε περίπτωση μη συμπλήρωσης απαρτίας, η δεύτερη συνάντηση της ΤΓΣ θα γίνει το Σάββατο 8  Ιουνίου, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΣΚΟΠΗΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ, ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ, Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ , (8Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019)

Οι συνδρομές όμως πρέπει να καταβληθούν το συντομότερο δυνατό στη διεύθυνση του Συλλόγου Π.Ε.Α. Τ.Θ. 8159, Τ.Κ. 10210 ΑΘΗΝΑ. Επισημαίνουμε ότι η συνδρομή είναι 30 ευρώ ετησίως.

Πληροφορίες για τις οφειλές κάθε μέλους μπορείτε να παίρνετε από τον ταμία Γαβριήλ Σαραντίδη στα τηλέφωνα γραφ. 210 5238389 και κιν. 6977970334.

Επίσης οι συνδρομές δύναται να κατατίθενται στους ακόλουθους λογαριασμούς (με τηλεφωνική ενημέρωση):

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος   GR98 0110 0400 0000 0404 8317 640

Τράπεζα Πειραιώς              GR26 0171 8320 0068 3213 1933 689

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Α.

Κατηγορίες Νέων: