Πιλοτικό Πρόγραμμα Μετακίνησης Ασθενών IRIS

Το πρόγραμμα IRIS είναι ένα Πιλοτικό πρόγραμμα Μετακίνησης ασθενών προς Οφθαλμολογικές Μονάδες - Κλινικές για τη θεραπεία παθήσεων της Ωχράς Κηλίδας που αναπτύσσεται και υλοποιείται από την Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών.

Το πρόγραμμα IRIS παρέχει τη δυνατότητα δυο (2) μετακινήσεων σε οφθαλμολογικές μονάδες και μία (1) σε φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανά μήνα. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα δωρεάν βοήθειας - συνοδείας κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησης του ασθενή στην Οφθαλμολογική Κλινική.

Οι περιοχές εξυπηρέτησης που καλύπτει το πρόγραμμα IRIS είναι οι πόλεις της Αθήνας και Θεσσαλονίκης και τα προάστιά τους. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εξυπηρέτησης περιφερειακών πόλεων και νομών με διακίνηση των κατοίκων από και προς τους σταθμούς υπεραστικών ΚΤΕΛ Αθηνών και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

Οι παθήσεις που καλύπτει το πρόγραμμα IRIS είναι οι εξής:

  • Ηλικιακή Εκφύλισης της Ωχράς Κηλίδας (Η.Ε.Ω.Κ.) 
  • Διαβητικό Οίδημα της Ωχράς Κηλίδας (Δ.Ο.Ω.Κ.)
  • Οίδημα από Απόφραξη Φλέβας Αμφιβληστροειδούς (Ο.Α.Φ.Α.)
  • Χοριοειδική Νεοαγγείωση σε Παθολογική Μυωπία (Χ.Ν.Π.Μ.)

Τα ραδιοταξί που συνεργάζονται με την Π.Ε.Α. για το πρόγραμμα IRIS είναι το ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ: Α.ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΝ.ΠΕ. για την Αθήνα και ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΦΑ - ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΣΥΝ.ΠΕ. για τη Θεσσαλονίκη, που επιλέχθηκαν μετά από διαγωνισμό.

Η πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος IRIS διήρκεσε τέσσερις (4) μήνες από 15 Οκτωβρίου 2012 έως 14 Φεβρουαρίου 2013 και σ'αυτή συμμετείχαν δύο (2) ιδιωτικές οφθαλμολογικές κλινικές στην Αθήνα και δύο (2) στην Θεσσαλονίκη.

Η δεύτερη φάση υλοποίησης του προγράμματος IRIS διήρκεσε έξι (6) μήνες από 15 Φεβρουαρίου 2013 έως 14 Αυγούστου 2013 και υπήρξε διεύρυνση των συνεργαζόμενων φορέων. Στην Αθήνα προστέθηκαν δύο (2) Νοσοκομεία και το Φαρμακείο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην πλατεία Ομονοίας (Αγ.Κωνσταντίνου 16), ενώ στην Θεσσαλονίκη το Φαρμακείο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο κέντρο της πόλης (Αριστοτέλους 19).

Η τρίτη φάση υλοποίησης του προγράμματος IRIS διήρκεσε αρχικά τέσσερις (4) μήνες από 15 Αυγούστου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 και επεκτάθηκε έως 30 Ιουνίου 2014 ενώ έχει παραταθεί έως 30 Σεπτεμβρίου 2014. Σ'αυτήν τη φάση προστέθηκαν επιπλέον μία (1) ιδιωτική οφθαλμολογική κλινική με τα δύο παραρτήματά της στην Αθήνα και μία (1) στη Θεσσαλονίκη.

Η ενδυνάμωση και καθιέρωση του προγράμματος IRIS ενισχύει τον κοινωνικό ρόλο της Π.Ε.Α. κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των ασθενών και των συνεργαζόμενων κλινικών με προοπτική την ανάπτυξη, επέκταση και εδραίωση της υπηρεσίας αυτής προς τους χρήστες.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείται να καλέσετε στα κινητά 6980-236.306 και 6980-236.606 για Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.

Το πιλοτικό πρόγραμμα IRIS πραγματοποιείται με την δωρεά της Φαρμακευτικής Εταιρείας Novartis Hellas ΑΕΒΕ.

Κατηγορίες Νέων: