Παράταση μέχρι τέλος Απριλίου για τα προνοιακά επιδόματα

Αφότου τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος 4237/2014 (ΦΕΚ 36, τ. Α΄), οι ρυθμίσεις που αφορούν στην παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης εφαρμόζονται και για όλα τα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται σε άτομα με αναπηρία (προνοιακά επιδόματα).

Υπενθυμίζεται ότι όταν λήγει η ισχύς μιας γνωματεύσεως για ΑμεΑ, επιβάλλεται να διενεργηθεί εκ νέου κρίση, αρμόδια για την οποία είναι τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Σε αυτά υπάρχει μεγάλη αναμονή και γι’ αυτό το λόγο τέθηκε σε ισχύ παράταση, όσον αφορά στη χορήγηση επιδομάτων σε ΑμεΑ μέχρι τις 30 Απριλίου.

Αναμένεται, δε, η έκδοση αναλυτικής εγκυκλίου σχετικά με την εφαρμογή της παρατάσεως.

Πηγή: tharrosnews.gr 25/2/2014