Οργάνωση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Π.Ε.Α.(ΜΑΙΟΣ 2015)

Η Π.Ε.Α. σύμφωνα με το καταστατικό της οργανώνει την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2015.

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει:

 

ΗΜΕΡΑ:          Α΄ Ημέρα Διεξαγωγής)            17 Μαΐου 2015 (ημέρα Κυριακή)

                        και εφ΄ όσον δεν υπάρξει απαρτία:

Β΄ Ημέρα Διεξαγωγής)          24 Μαΐου 2015 (ημέρα Κυριακή)

 

ΧΩΡΟΣ:           ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΟΪΡΑΝΗΣ & ΑΘΗΝΑΣ 17, ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΩΡΑ:                9.30 π.μ. - 13.00 μ.μ. (αίθουσα εκδηλώσεων)

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας στη Γενική Συνέλευση.

 

Η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει:

 

·         Δραστηριότητες της Π.Ε.Α. για την περίοδο Μάιος 2014 έως Μάιος 2015

·         Εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης

·         Οικονομικός απολογισμός περιόδου Μάιος 2014 έως Μάιος 2015

·         Συνεργασία με συλλόγους Σπανίων Παθήσεων, θέματα εκπροσώπησης της Π.Ε.Α. στην ΠΕΣΠΑ συνέχιση ή όχι συνεργασίας

·         Επαφές με εξωτερικό και εσωτερικό

·         Προγραμματισμός μελλοντικών συνεργασιών και εκδηλώσεων

·         Προτάσεις - κριτική για δραστηριότητες

·         Ευαισθητοποίηση μελών και ανάπτυξη συνεργασίας με φορείς.

·         Συμμετοχή σε οφθαλμολογικά συνέδρια

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σύμφωνα με το Καταστατικό, κατά τη Γενική Συνέλευση πρέπει να παρίστανται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της Π.Ε.Α. (απαρτία) και σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό, η Γενική Συνέλευση διεξάγεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες χωρίς να απαιτείται πλέον απαρτία. Για το λόγο αυτόν, ορίζεται ημερομηνία πρώτης συνάντησης η Κυριακή 17η Μαΐου 2015 και σε περίπτωση μη συμπλήρωσης απαρτίας, η δεύτερη συνάντηση θα γίνει την Κυριακή 24η Μαΐου 2015, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

 

Δεδομένου ότι η προσέλευση των μελών για την Α. ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ. από την συνήθη εμπειρία δεν είναι η απαιτούμενη για την υλοποίηση αυτής και προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν ως προς την μετακίνηση τους τα ενδιαφερόμενα μέλη, η διεξαγωγή της Γ.Σ. στην Β. ημερομηνία δηλαδή στις 24 Μαϊου 2015, θεωρείται η οριστική και καταληκτική για την οργάνωση αυτής.

 

Παρακαλούμε οι οφειλόμενες συνδρομές να καταβληθούν το συντομότερο δυνατό είτε με Ταχυδρομική Επιταγή, στη διεύθυνση του Συλλόγου Π.Ε.Α. Τ.Θ. 8159, Τ.Κ. 10210 ΑΘΗΝΑ είτε με κατάθεση σ' έναν απ' τους δυο τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου:

 

1. Εθνική Τράπεζα Ελλάδος GR98 0110 0400 0000 0404 8317 640

2.Τραπεζα Πειραιώς Πειραιώς GR26 0171 8320 0068 3213 1933 689.

 

με την κατάθεση σας αναφέρατε οπωσδήποτε ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο σας και το/τα έτη συνδρομών. Επισημαίνουμε ότι η συνδρομή είναι 30 ευρώ ετησίως.