ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Π.Ε.Α. ΕΤΟΥΣ 2022

Αθήνα, 12/05/2022

Αρ. πρωτ.: 33/006

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Τ.Γ.Σ.)

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΩΡΑ 10.00 – 12.00

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ (ΚΕΑΤ)

 

 

Σε συνέχεια απόφασης του αρ.33/1/29-03-2022 (θέμα 1ον ) πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ., καλούνται τα Τακτικά Μέλη της Π.Ε.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ισχύοντος καταστατικού, τo Σάββατο 28 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2022.

 

Η διενέργεια   της Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης της Πανελλήνιας Ένωσης Αμφιβληστροειδοπαθών, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαΐου 2022 (Α’ συνάντηση Τ.Γ.Σ.)  στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), στην αίθουσα εκδηλώσεων (ισόγειο), Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 210 & Σπάρτης, Καλλιθέα.

 

 

Αναφέρεται ότι επειδή το ΚΕΑΤ είναι Δημόσιος Φορέας Κοινωνικής Φροντίδας και επομένως ισχύει έως σήμερα το μέτρο επίδειξης πιστοποιητικού πρόσφατης νόσησης ή εμβολιασμού για την είσοδο στο χώρο και η υποχρεωτική χρήση μάσκας, παρακαλούμε όπως έχετε μαζί σας τα σχετικά πιστοποιητικά προς επίδειξη.

 

  Η εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση σε περίπτωση μη απαρτίας θα διενεργηθεί το επόμενο Σάββατο 04 Ιουνίου 2022 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα 10.00 έως 12.00 με την ίδια ημερήσια διάταξη (Β’ οριστική συνάντηση για Τ.Γ.Σ.).

 

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

 

ΘΕΜΑ 1ον :  Διοικητικός Απολογισμός  2021 έως Μάϊος 2022.

ΘΕΜΑ 2ον : Διαγραφή οφειλών προς την Π.Ε.Α. ποσού ύψους 674,16€, για λογαριασμούς ΔΕΗ  περιόδου Μάϊος 2017- Μάϊος 2020 από τον κ. Κασσιμάτη Γιώργο, ιδιοκτήτη γραφείων επί του β’ ορόφου, Βερανζέρου 14, δεδομένου ότι αυτοί εξοφλήθηκαν κατά την ανωτέρω περίοδο από την Π.Ε.Α.

ΘΕΜΑ 3ον :  Οικονομικός Απολογισμός 2021 έως Μάϊος 2022

ΘΕΜΑ 4ον :  Προϋπολογισμός 2023

ΘΕΜΑ 5ον :  Προγραμματισμός μελλοντικών συνεργασιών και εκδηλώσεων

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σύμφωνα με το Καταστατικό, κατά τη Γενική Συνέλευση πρέπει να παρίστανται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της Π.Ε.Α. (των όσων έχουν καταβάλει συνδρομή για το 2021), ώστε να υπάρξει απαρτία και σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό, η Γενική Συνέλευση διεξάγεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες χωρίς να απαιτείται πρόσκληση και απαρτία.

 

Για το λόγο αυτό, ορίζεται ημερομηνία πρώτης συνάντησης για την διενέργεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΤΓΣ) το Σάββατο 28 Μαΐου 2022 και σε περίπτωση μη συμπλήρωσης απαρτίας, η δεύτερη συνάντηση της ΤΓΣ θα γίνει το Σάββατο 04  Ιουνίου 2022, την ίδια ώρα και με την ίδια διαδικασία.

 

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Α.

Κατηγορίες Νέων: