Δικαίωμα απόκτησης αναπηρικού αυτοκινήτου με ατέλεια τελών ταξινόμησης από Άτομα με Προβλήματα Όρασης με αναπηρία 80% και άνω

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Δικαίωμα απόκτησης αναπηρικού αυτοκινήτου με ατέλεια τελών ταξινόμησης από Άτομα με Προβλήματα Όρασης με αναπηρία 80% και άνω.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4764/2020, ΦΕΚ256 Α'/23/12/20, από 1ης/1/2021 όλα τα Άτομα με Πρόβλημα Όρασης με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, δικαιούνται να αποκτήσουν αναπηρικό αυτοκίνητο με απαλλαγή (ατέλεια) τέλους ταξινόμησης και κατ' επέκτασιν να δικαιούνται την απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας, καθώς και από διόδια (κατά περίπτωση και σε συνεννόηση με τις εταιρίες διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων), αλλά και άλλων δικαιωμάτων που συνεπάγονται της απόκτησης του αναπηρικού αυτοκινήτου.