Δελτίο Τύπου: Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού - 15.10.2021

Δελτίο Τύπου

Η 15η Οκτωβρίου έχει παγκοσμίως καθιερωθεί ως η ημέρα εορτασμού του «Λευκού Μπαστουνιού», με στόχο τη διάδοση της μεγάλης σημασίας της χρήσης αυτού και την ευαισθητοποίηση του κοινού στην προσπάθεια των ατόμων με οπτική αναπηρία για μια πιο ανεξάρτητη διαβίωση, αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν στην καθημερινή τους μετακίνηση. Αυτή η ημέρα αποτελεί μάλλον μια ευκαιρία για κοινωνικό βή-μα των ΑμεΟΑ, μέσα από την οποία αναδεικνύονται πολλές φορές τα εμπό-δια και οι ανισότητες με τις οποίες τα άτομα με αναπηρία όρασης έρχονται αντιμέτωπα.

Ιστορικά, η χρήση του λευκού μπαστουνιού ξεκινά μετά τη λήξη του Α' Πα-γκόσμιου Πολέμου στην Αμερική, όπου αναπτύχθηκε ένα κίνημα αποκατά-στασης και επανένταξης των ατόμων που έχασαν την όρασή τους από ατυ-χήματα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Το κίνημα αυτό ξεκίνησε από τον οφθαλμίατρο Richard Hoover, ο οποίος πρωτοχρησιμοποίησε ένα μακρύ καλάμι για τη βοήθεια της κίνησης των τυφλών βετεράνων του πολέμου.

Έκτοτε, το λευκό μπαστούνι έχει γίνει ένα σύμβολο της ελευθερίας, της αυτοπεποίθησης και της ανεξαρτησίας. Η χρήση του επιτρέπει σε ένα άτομο

με οπτική αναπηρία να μετακινηθεί ελεύθερα στο περιβάλλον του και να εκπληρώσει τα καθημερινά του καθήκοντα με ευκολία, ενώ σε συνδυασμό με την εκπαίδευσή στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότη-τες καθημερινής διαβίωσης μεγιστοποιείται η αυτονομία του, καθιστώντας το έτσι αυτόνομο και ανεξάρτητο στο σπίτι, το σχολείο, την δουλειά και τις κοινωνικές του δραστηριότητες.

Η Παγκόσμια ημέρα λευκού μπαστουνιού, που τιμάται σήμερα, όπως και κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου, αποτελεί μια ευκαιρία για κοινωνικό βήμα των ατόμων με οπτική αναπηρία, μέσα από την οποία αναδεικνύονται τα εμπόδια και οι ανισότητες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπα, αλλά και η προσπάθειά τους για ανεξαρτησία και πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία.

Κατηγορίες Νέων: