Ίδρυση και Kαταστατικό ΕΟΣ ΣΠΑΝΟΠΑ

H Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών είναι ιδρυτικό μέλος της Ε.Ο.Σ. –Σ ΠΑ.ΝΟ.ΠΑ. το καταστατικό της οποίας εγκρίθηκε συμφωνα με την υπ’ αριθμ. 461/2016 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό 841στο βιβλίο ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Στην παρούσα ενότητα θα αναγράφεται κάθε σχετική πληροφορία για της ενέργειες της Διοικούσας Επιτροπής, α. καταστατικό, β. ενέργειες και δράσεις), αλλά και της νέας διοίκησης της Ε.Ο.Σ. –Σ ΠΑ.ΝΟ.ΠΑ., δεδομένου ότι δεν έχει διαμορφωθεί αυτόνομος ιστότοπος για τον εν λόγω φορέα.

Κατηγορίες Νέων: