Δυστροφία των κωνίων (cone dystrophy, CD)

Η δυστροφία των κωνίων χαρακτηρίζεται από προοδευτικό εκφυλισμό των κωνίων και μπορεί να κληρονομηθεί με τον αυτοσωμικό επικρατή, τον υπολειπόμενο ή τον φυλοσύνδετο τρόπο.