Αρχική

15/01/23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2023 

 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗΟΠΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΛΟΓΩΝ)

Α) ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΑ 

Β) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Σ. - ΣΠΑ. ΝΟ. ΠΑ. 

Γ) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ (Ε.Σ.Α μεΑ.)

15/01/23

 


Αγαπητά μέλη, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Α. όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 14/03/2020 και το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα και ανέλαβε αρμοδιότητες σύμφωνα με το πρακτικό αριθμ.31/3 της 17ης Μαρτίου 2020, σας ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Α) με την αριθμ. 7/2016 διαταγή του Ειρωνοδικείου Καλλιθέας, περί τροποποίησης της αριθμ. 915/1989 απόφαση αναγνώρισης του Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποια καταχωρήθηκε με αυξ. αριθμ. 17295 στις 26/7/2016 στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών, εγκρίθηκε το νέο Καταστατικό της Πανελλήνιας Ένωσης Αμφιβληστροειδοπαθών, όπου σύμφωνα με το άρθρο 15 "Διοικητικό Συμβούλιο", η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επταμελής και η θητεία του είναι για 3 έτη (παρ.1)

Β) με την υπ' αριθμ. 461/2016 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών που καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό 841 στις 8/12/2016 στο βιβλίο Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών, ιδρύθηκε η Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων - Σπανίων Νοσημάτων Παθήσεων (Ε.Ο.Σ - ΣΠΑ. ΝΟ. ΠΑ.) της οποίας ιδρυτικό μέλος είναι η Π.Ε.Α. 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 Α&Β του άρθρου 8 του καταστατικού της Ε.Ο.Σ - ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ όπως εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 130/28-03-2022 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών που τοποποίησε το προαναφερόμενο προβλέπεται η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων της Π.Ε.Α., ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Ο.Σ - ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ. Η αναλογία εκλογής αντιπροσώπων είναι 07 ψηφίσαντες προς 1 αντιπρόσωπο (με ειδικότερο προσδιορισμό εκλογής αντιπροσώπων ανάλογα με το σύνολο των ψηφισάντων κλπ).

 

Γ) το καταστατικό της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίας (Ε.Σ.Α.μεΑ.), άρθρο 8, σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται οι διαδικασίες εκλογής αντιπροσώπων στο Συνέδριο της Γενικής Συνέλευσης, από του φορείς μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ. και κατ' επέκτασιν των συλλόγων Τακτικών Μελών των Ομοσπονδίων αυτής (το δικαίωμα αυτό έχει και η Π.Ε.Α ως Τακτικό Μέλος της Ε.Ο.Σ - ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.).

 

Δ) Δεδομένου ότι η τριετή θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Α. ολοκληρώνεται το Μάρτιο του 2023 (2020-2023),

 

Αποφάσισε στην αρ.34/1 της 12ης Ιανουαρίου 2023 συνεδρίαση του την προκήρυξη Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης και την έκδοση Πρόσκλησης προς τα μέλη της Π.Ε.Α.

1) για την διενέργεια της Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης της Πανελλήνιας Ένωσης Αμφιβληστροειδοπαθών, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 (Α' συνάντηση Γ.Σ) στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), στην αίθουσα εκδηλώσεων (ισόγειο), Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 210 & Σπάρτης, Καλλιθέα.

Η εν λόγω Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση σε περίπτωση μη απαρτίας θα διενεργηθεί το Σάββατο 04 Μαρτίου 2023 στον ίδιο χώρο και ώρα 10.00 έως 12.00 με την ίδια ημερήσια διάταξη (Β' οριστική υάντηη για Γ.Σ.). 


Τα θέματα της Ημερίσιας Διάταξης είναι:


1. Διοικητικός απολογιμός του απερχόμενου Δ.Σ. (έτους 2022 - Φεβρουάριο 2023)

2. Οικονομικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. (έτους 2022 - Φεβρουάριο 2023)

3. Ενημέρωση για διάφορα θέματα

4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για διεωέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Α. , αντιπροσώπων μελών της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Ο.Σ. - ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ. και αντιπροσώπων μελών του Συνεδρίου της Γενικής Συνέλευσης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

 

2) για την διεξαγωγή Αρχαιρεσιών (εκλογών) για ανάδειξη νέεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Α., περιόδου Μάρτιος 2023 έως Μάρτιο 2026, αντιπροσώπων μελ'ων της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Ο.Σ. - ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ., περιόδου Ιούνιος 2023 έως Ιούνιο 2026 και αντιπροσώπων μελών του Συνεδρίου της Γενικής Συνέλευσης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 στα γραφεία της Π.Ε.Α. Βερανζέρου 14, 2ος όροφος και ώρα 9.30  - 14.30.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 

Για τους ανωτέρω λόγους, προσκαλούνται τα μέλη της Π.Ε.Α. να δηλώσουν υποψηφιότητα: 

Α) για την συγκρότηση ψηφοδελτίου μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. της Π.Ε.Α.

 

Β) για την συγκρότηση ψηφοδελτίου για την εκλογή αντιπροσώπων την Γ.Σ. της Ε.Ο.Σ. - ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ. και 

Γ) για την συγκρότηση ψηφοδελτίου για την εκλογή αντιπροσώπων μελών του Συνεδρίου της Γενικής Συνέλευσης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), 

 

κατα την περίοδο από 15 Ιανουαρίου έως 31 Ιανουαρίου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού.


Οι υποψηφιότητες δηλώνονται ε έντυπη αίτηη δήλωσης, η οποία κατατίθεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς κατα την προαναφερόμενη περίοδο στα γραφεία της Π.Ε.Α., Βερανζέρου 14, 2ος όροφος ή στο email: hellenic.retina.society@gmail.com.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ


Σύμφωνα με το Καταστατικό, κατά τη Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρίστανται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών της Π.Ε.Α. (των όσων έχουν καταβάλει συνδρομή για το 2022), ώστε να υπάρξει απαρτία και σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό, η Γενική Συνέλευση διεξάγεται εντός δέκα (10) ημερών χωρίς να απαιτείται πλέον απαρτία. 

 

Για το λόγο αυτόν, ορίζεται ημερομηνίας πρώτης συνάντησης η Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 και σε περίπτωση μη συμπλήρωσης απαρτίας, η δεύτερη και οριστική συνάντηση της Γ.Σ. θα γίνει το Σάββατο 04 Μαρτίου 2023, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΣΚΟΠΗΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ, Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Β' ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ,

(4η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023)

 

Πληροφορίες για τις οφειλές κάθε μέλους παρέχονται στο τηλέφωνο: 210/5238389

Επίησης οι συνδρομές δύναται να κατατίθενται στον ακόλουθο λογαριασμό (με τηλεφωνική ενημέρωση): 

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος GR98 0110 0400 0000 0404 8317 640 

 

ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ. 

Παρακαλούμε για την διενέργεια των εκλογών να έχετε ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητά σας. 

 

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Α. 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

 

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ:

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΥΓΕΙΑΣ – ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

 

 

  Η Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων – Σπανίων Νοσημάτων Παθήσεων (Ε.Ο.Σ. - ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.), με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει ότι εκδόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ),Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/890/οικ.16790 (3) «Παροχή τηλεργασίας από υπαλλήλους λόγω προβλημάτων υγείας κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4807/2021 (Α’ 96)», ΦΕΚ 5541 τΒ/27.10.2022.

  Στην προαναφερόμενη ΚΥΑ προσδιορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και οι διαδικασίες παροχής εργασίας μέσω συστήματος τηλεργασίας σε άτομα που εργάζονται στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και που λόγω  συγκεκριμένων προβλημάτων υγείας  ή αναπηρίας, τους παρέχεται το δικαίωμα της εναλλακτικής αυτής μορφής απασχόλησης, εφόσον οι συνθήκες κατά περίπτωση το επιτρέπουν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑμεΑ.pdf

ΦΕΚ5541Β_27.10.22.pdf 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΩΝ

 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (RETINA DAY)

24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

 

Δ.Τ._Διεθνή Ημέρα Αμφιβληστροειδούς_24.09.2022.pdf

 

Σ. ΚΑΜΑΚΑΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ[341].pdf 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Λύθηκε ένα χρονίζον πρόβλημα με τη διέλευση των αναπηρικών ΙΧ από τα διόδια  

Επιτέλους η διαρκής πίεση της ΕΣΑμεΑ στο υπ. Μεταφορών για το κρίσιμο θέμα της δωρεάν διέλευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία από τους σταθμούς διοδίων ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ την παρουσία του ατόμου στο όχημα έφερε αποτελέσματα. Με την ψήφιση του ν. 4903/2022 άρθρο 17, το όχημα έχει απαλλαγή ακόμη και αν ο δικαιούχος δεν επιβαίνει σε αυτό, σε περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται προς εξυπηρέτηση αυτού.    

Ήδη από το στάδιο της διαβούλευσης του ψηφισθέντος πλέον ν. 4782/2021 η ΕΣΑμεΑ είχε εκφράσει την ανάγκη καθιέρωσης του ενιαίου e-pass σε όλους τους οδικούς άξονες, με στόχο την οριστική διευθέτηση της ελεύθερης διέλευσης των αναπηρικών οχημάτων από τους σταθμούς διοδίων όλων των αυτοκινητόδρομων της χώρας με ενιαίο τρόπο,  ανεξάρτητα από την παρουσία ή μη του ατόμου με αναπηρία σε αυτά, ώστε να δοθεί οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα και να διασφαλιστεί η ισότιμη κινητικότητα των ατόμων με αναπηρία κατ’ επιταγή της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ν.4074/2012).

Η ΕΣΑμεΑ είχε κατ’ επανάληψη εξηγήσει, σε πολλές συναντήσεις και σε ακόμη περισσότερες επιστολές, ότι οι πολίτες με αναπηρία αναγκάζονται να χρησιμοποιούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία ιδιωτικά αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις τους, λόγω της απουσίας προσβάσιμων αστικών μεταφορικών συστημάτων στην πλειοψηφία των ελληνικών πόλεων, παρά τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών για τα δικαιώματα των επιβατών. Οι δε οικείοι τους συνήθως εκτελούν χρέη οδηγού/ μεταφορέα, μεταφέροντας αυτούς σε διάφορες δομές όπου χρειάζεται να μεταβούν (π.χ. νοσοκομεία, θεραπευτήρια, εργασία, χώρους ψυχαγωγίας/άθλησης, εκπαίδευσης, δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ.) και να παραμείνουν για να λάβουν αγωγή ή εκπαίδευση ή να εργαστούν ή να συμμετάσχουν σε δρώμενα. Στις περιπτώσεις αυτές, συνήθως οι οικείοι τους, τους αφήνουν στον τόπο προορισμού και επιστρέφουν να τους παραλάβουν ώρες αργότερα για να επιστρέψουν στην κατοικία τους. Οπότε, αν και το αναπηρικό αυτοκίνητο κυκλοφορεί προς εξυπηρέτηση του ατόμου με αναπηρία, το άτομο δεν βρίσκεται εντός αυτού.

Ο ν. 4782/2021 που ψηφίστηκε καθιέρωσε ενιαίο e-pass σε όλους τους οδικούς άξονες, για την οριστική διευθέτηση της ελεύθερης διέλευσης των αναπηρικών οχημάτων από τους σταθμούς διοδίων όλων των αυτοκινητόδρομων της χώρας με ενιαίο τρόπο, αλλά με την υποχρεωτική παρουσία του ατόμου με αναπηρία μέσα σε αυτό. Με τον ν.4903/2022 και το άρθρο 17, το όχημα έχει απαλλαγή ακόμη και αν ο δικαιούχος δεν επιβαίνει σε αυτό, σε περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται προς εξυπηρέτηση αυτού.    

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. Βαρδακαστάνη στο κινητό τηλέφωνο 6937157193.

 

Τώρα μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις στο χώρο της Αναπηρίας στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ.: www.esaea.gr ή www.esamea.gr.

 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και οι Οργανώσεις μέλη της, μεταξύ αυτών και η Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α.) εορτάζουν την Εθνική και Διεθνή Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, στις 3 Δεκέμβρη 2021 συντονίζοντας τις δυνάμεις τους και την εγρήγορσή τους στη διαρκή κινητοποίηση για την προστασία των Δικαιωμάτων των ΑμεΑ, διεκδικώντας ισότιμη και αυτόνομη διαβίωση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ατόμων με Αναπηρία, με Χρόνιες Παθήσεις και των οικογενειών τους.

Δηλώνουν τη διαρκή παρουσία τους στους αγώνες για σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών που προάγουν τα θέματα της Αναπηρίας στην Ελλάδα, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών αυτών, αλλά και στον έλεγχο υλοποίησης τους.

Στο πλαίσιο αυτό παρατίθενται η Διακήρυξη της ΕΣΑμεΑ για τη 3η Δεκέμβρη και το σχετικό Δελτίο Τύπου.

 
 
 
Η Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών σας ανακοινώνει  'ότι στο portal για Άτομα με Προβλήματα Όρασης "Με Άλλα Μάτια", παρουσιάζονται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Αμφιβληστροειδούς (τέλος Σεπτέμβρη) και της Παγκόσμιας Ημέρας Όρασης και Λευκού Μπαστουνιού (10 & 15 Οκτώβρη):
 
α) η συνέντευξη του προέδρου κ. Χατζηχαραλάμπους, αναφορικά με το ρόλο  και το έργο της Π.Ε.Α. στα 32 χρόνια πορείας της και τα σύγχρονα θέματα που ανακύπτουν για τα ΑμΠΟ στο πλαίσιο των εξελίξεων λόγω πανδημίας και τις προκλήσεις για αναπροσανατολισμό στο μέλλον
β) η παρουσίαση του προφίλ του συλλόγου της Π.Ε.Α.
 

 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ∆ΟΠΑΘΩΝ  (Π.Ε.Α.)

HELLENIC RETINA SOCIETY (H.R.S.)

 (Εκφυλιστικών Κληρονοµικών Παθήσεων του Αµφιβληστροειδή Χιτώνα,
της Ωχράς Κηλίδας και του Οπτικού Νεύρου)

 

Η Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α.) εκπροσωπεί Άτομα με Προβλήματα Όρασης (Τυφλούς & Μερικώς Βλέποντες) που πάσχουν από εκφυλιστικές κληρονομικές παθήσεις του αμφιβληστροειδή χιτώνα, της ωχράς κηλίδος και του οπτικού νεύρου.

Ιδρύθηκε το 1989 και αναπτύσσει σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανεύρεση θεραπειών για τις Νόσους που εκπροσωπεί, την πρόληψη της τυφλότητας, την προώθηση θεμάτων αποκατάστασης (οπτικά βοηθήματα) και ένταξης των Ατόμων με Προβλήματα Όρασης (ΑμΠΟ).

Παράλληλα αναπτύσσει δραστηριότητες ενημέρωσης των ασθενών - μελών για τις ερευνητικές εξελίξεις, ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑμΠΟ, πληροφόρησης επιστημονικών και άλλων φορέων, οργανώσεων (συλλόγους ΑμεΑ) και υπηρεσιών στο Δημόσιο και ιδιωτικό Τομέα.

Είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αμφιβληστροειδοπαθών – Retina Internationalτου Δικτύου για την Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς - AMD Alliance International και των Σκύλων Οδηγών Ελλάδος (Σ.Ο.Ε.).

 

 

Δελτίο Τύπου

Η 15η Οκτωβρίου έχει παγκοσμίως καθιερωθεί ως η ημέρα εορτασμού του «Λευκού Μπαστουνιού», με στόχο τη διάδοση της μεγάλης σημασίας της χρήσης αυτού και την ευαισθητοποίηση του κοινού στην προσπάθεια των ατόμων με οπτική αναπηρία για μια πιο ανεξάρτητη διαβίωση, αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν στην καθημερινή τους μετακίνηση. Αυτή η ημέρα αποτελεί μάλλον μια ευκαιρία για κοινωνικό βή-μα των ΑμεΟΑ, μέσα από την οποία αναδεικνύονται πολλές φορές τα εμπό-δια και οι ανισότητες με τις οποίες τα άτομα με αναπηρία όρασης έρχονται αντιμέτωπα.

Δείτε Περισσότερα...